CẬP NHẬT HỆ THỐNG PHÂN LOẠI LODWICK

Hoàng Văn Trung A. Phân độ Lodwick 1964 và 1981 Khởi xướng năm 1964 và sửa đổi vào năm 1981, Gwilym Lodwick đã giới thiệu một phương pháp hệ thống để chẩn đoán u xương hiện nay vẫn còn được sử dụng. Ông đã phân loại hình thái u xương dựa trên các kiểu phá … Đọc tiếp

Siêu âm 4D cơ bản để thu được hình ảnh khuôn mặt em bé

Làm thế nào để siêu âm 4D cho hình ảnh mặt em bé Hoàng Văn Trung Siêu âm 4D có thể là một lĩnh vực khó khăn đối với những người mới bắt đầu hoặc đã có kinh nghiệm. Thứ nhất là sử dụng máy siêu âm tương đối khó, có quá nhiều nút, có … Đọc tiếp

U XƯƠNG (OSTEOMA)

Kỹ thuật: CLVT sọ não mặt phẳng axial, cửa sổ xương, ngang qua trần hốc mắt. (Hai mũi tên là rãnh khớp ranh giới giữa xương trán, đỉnh, chẩm). Mô tả: Vị trí trần hốc mắt bên phải (vùng trán – đỉnh – thái dương) có khối choán chỗ tỷ trọng xương khá đồng nhất, liên tục với xương trán … Đọc tiếp

Tụ máu dưới màng cứng gây thoát vị não dưới liềm

Kỹ thuật: CLVT sọ não mặt phẳng axial ngang mức não thất bên. Mô tả: Liềm tụ máu dưới màng cứng tăng tỷ trọng không đồng nhất bán cầu não phải, khối máu tụ này vượt qua các đường khớp sọ, gây hiệu ứng choán chỗ chèn ép não thất bên bên phải, di lệch đường giữa … Đọc tiếp