Đường Swischuk trong giả trượt đốt sống cổ (Swischuk line in pseudosubluxation of the cervical spine)

-Trong một vài trường hợp trên phim Xquang cột sống cổ nghiêng có thể thấy hiện tượng sai khớp hay trượt nhẹ giữa đốt C2/3 hoặc C3/4. Lúc này, đường Swischuk (Swischuk line) hữu ích trong việc phân biệt trượt ra trước bệnh lý của cột sống cổ (pathological anterior displacement of the cervical spine) … Đọc tiếp

Tổng quan thoái hóa cột sống (Overview of spine degeneration)

Bs. Hoàng Văn TrungCòn cập nhật và chỉnh sửa… Tóm tắt (Abstract) Những thay đổi của thoái hóa cột sống rất quan trọng với nên y tế và kinh tế xã hội. Hình ảnh của cột sống thoái hóa là một thách thức thường xuyên trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh. Cơ chế bệnh … Đọc tiếp

Tổng quan giải phẫu và bệnh lý cột sống thắt lưng

Bs. Hoàng Văn Trung Bài viết này xin giới thiệu một các cơ bản về giải phẫu và các bệnh lý cột sống thắt lưng, chủ yếu liên quan đến hẹp ống sống. Mục lục: I. Đặc điểm giải phẫu và chức năng cột sống thắt lưng  1. Đặc điểm chung của cột sống và … Đọc tiếp

U nhầy nhú màng nội tủy (Myxopapillary ependymoma)

Trong khi hầu hết các khối màng nội tủy biểu hiện biểu hiện dưới dạng một khối u trong não thất hoặc trong tủy, u nhầy nhú màng nội tủy (grade I theo WHO) là độc nhất ở chỗ nó thường biểu hiện dưới dạng khối ngoài tủy trong màng cứng (intradural extramedullary mass). Nó … Đọc tiếp

U thần kinh (Neurinoma)

Kỹ thuật: CHT cột sống cổ chuỗi xung T2W mặt phẳng sagittal. Mô tả: Đoạn tủy cổ ngang mức đốt sống C5, có hình ảnh vùng giảm tín hiệu không đồng nhất, bờ đều giới hạn rõ. Chẩn đoán: U thần kinh = Neurinoma. Phân biệt:  U (u màng nội tủy, lymphoma, di căn, u thần kinh hạch), viêm,  … Đọc tiếp