ACR Tirads 2017 và AI Tirads 2019

ThS.BSNT. Hoàng Văn Trung MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý PHÂN LOẠI TIRADS Không sử dụng hệ thống TIRADS cho một số trường hợp ngoại lệ, đó là: trẻ em, nhân giáp bắt PDG khi chụp PET, sưng hạch bạch huyết, các yếu tố nguy cơ đã biết đối với bệnh ác tính tuyến giáp … Đọc tiếp