Thiết bị và công nghệ chẩn đoán hình ảnh

1. Thiết bị máy móc

1.1. Máy siêu âm
1.1.1. Tổng quát
1.1.2. Sản phụ khoa
1.1.3. Tim 
1.1.4. Mạch máu
1.1.5. Cơ xương khớp
1.1.6. Thần kinh ngoại biên
1.1.7. Đàn hồi
1.1.8. Vi mạch
1.2. Máy Xquang
1.3. Máy CT
1.4. Máy MRI

2. Phần mềm

3. Các công ty hàng đầu

Viết một bình luận