Túi thừa hầu thực quản giả tổn thương tuyến giáp (Pharyngoesophageal diverticulum mimicking thyroid nodules)

1. Giới thiệu Túi thừa hầu thực quản (pharyngoesophageal diverticulum) là một bệnh lành tính hiếm gặp của thực quản và luôn ở bên trái. Tuy nhiên, đôi khi nó có thể bắt chước bệnh tuyến giáp dẫn đến chẩn đoán sai. Các biểu hiện lâm sàng phổ biến như khó nuốt (dysphagia), trào ngược … Đọc tiếp

Hệ thống Báo cáo và Dữ liệu (Reporting and Data Systems)

Hoàng Văn Trung 1. Giới thiệu RADS (ACR Reporting and Data Systems, Hệ thống Báo cáo và Dữ liệu ACR) cung cấp thuật ngữ phát hiện hình ảnh chuẩn hóa (standardized imaging findings terminology), tổ chức báo cáo (report organization), cấu trúc đánh giá (assessment structure) và phân loại (classification) để báo cáo và thu … Đọc tiếp

Các đặc điểm siêu âm tổn thương tuyến giáp (Sonographic features of thyroid lesions)

Hoàng Văn Trung Các đặc điểm tổn thương tuyến giáp trên siêu âm: 1. Hình dạng (bầu dục, tròn, vô định). 2. Đường bờ (nhẵn, chia thùy, không đều)3. Giới hạn (rõ, không rõ)4. Trục (ngang, dọc)5. Vòng halo (không, có)6. Thành phần (nang hoặc hầu như nang, bọt biển, hỗn hợp, đặc hoặc hầu như … Đọc tiếp

ACR Tirads 2017 và AI Tirads 2019

ThS.BSNT. Hoàng Văn Trung MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý PHÂN LOẠI TIRADS Không sử dụng hệ thống TIRADS cho một số trường hợp ngoại lệ, đó là: trẻ em, nhân giáp bắt PDG khi chụp PET, sưng hạch bạch huyết, các yếu tố nguy cơ đã biết đối với bệnh ác tính tuyến giáp … Đọc tiếp