Các đặc điểm siêu âm tổn thương tuyến giáp (Sonographic features of thyroid lesions)

Hoàng Văn Trung Các đặc điểm tổn thương tuyến giáp trên siêu âm: 1. Hình dạng (bầu dục, tròn, vô định). 2. Đường bờ (nhẵn, chia thùy, không đều)3. Giới hạn (rõ, không rõ)4. Trục (ngang, dọc)5. Vòng halo (không, có)6. Thành phần (nang hoặc hầu như nang, bọt biển, hỗn hợp, đặc hoặc hầu như … Đọc tiếp

ACR Tirads 2017 và AI Tirads 2019

ThS.BSNT. Hoàng Văn Trung MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý PHÂN LOẠI TIRADS Không sử dụng hệ thống TIRADS cho một số trường hợp ngoại lệ, đó là: trẻ em, nhân giáp bắt PDG khi chụp PET, sưng hạch bạch huyết, các yếu tố nguy cơ đã biết đối với bệnh ác tính tuyến giáp … Đọc tiếp