U XƯƠNG (OSTEOMA)

Kỹ thuật: CLVT sọ não mặt phẳng axial, cửa sổ xương, ngang qua trần hốc mắt. (Hai mũi tên là rãnh khớp ranh giới giữa xương trán, đỉnh, chẩm). Mô tả: Vị trí trần hốc mắt bên phải (vùng trán – đỉnh – thái dương) có khối choán chỗ tỷ trọng xương khá đồng nhất, liên tục với xương trán … Đọc tiếp

Tụ máu dưới màng cứng gây thoát vị não dưới liềm

Kỹ thuật: CLVT sọ não mặt phẳng axial ngang mức não thất bên. Mô tả: Liềm tụ máu dưới màng cứng tăng tỷ trọng không đồng nhất bán cầu não phải, khối máu tụ này vượt qua các đường khớp sọ, gây hiệu ứng choán chỗ chèn ép não thất bên bên phải, di lệch đường giữa … Đọc tiếp