Hệ thống Báo cáo và Dữ liệu (Reporting and Data Systems)

Hoàng Văn Trung

1. Giới thiệu

RADS (ACR Reporting and Data Systems, Hệ thống Báo cáo và Dữ liệu ACR) cung cấp thuật ngữ phát hiện hình ảnh chuẩn hóa (standardized imaging findings terminology), tổ chức báo cáo (report organization), cấu trúc đánh giá (assessment structure) và phân loại (classification) để báo cáo và thu thập dữ liệu (reporting and data collection) trong hình ảnh của bệnh nhân (patient imaging). Nói chung RADS phụ thuộc vào phương thức, chứa các quy tắc để đánh giá xác suất bệnh (assess the probability of disease) và có thể bao gồm các khuyến nghị quản lý (management recommendations). Nó xây dựng một thuật ngữ và thuật toán có cấu trúc để đo lường nguy cơ mắc bệnh ác tính hoặc bệnh tật (measure risk of malignancy or disease).

Năm 1993, Trường American College of Radiology đã đề xuất Hệ thống Dữ liệu và Báo cáo hình ảnh Vú (Breast Imaging Reporting and Data System) viết tắt là BI-RADS. Là từ vựng chuẩn hóa để báo cáo chụp nhũ ảnh (mammography), được phát triển dựa trên hệ thống ACR 5 tầng (5-tier ACR system) đã được thành lập. Mục đích của BI-RADS là cải thiện sự phân biệt giữa bệnh lành tính và bệnh ác tính, loại bỏ sự mơ hồ khỏi các báo cáo hình ảnh học, cho phép kiểm tra tự động dữ liệu và cải thiện diễn biến lâm sàng.

Trong những năm gần đây, đã có sự gia tăng của Hệ thống Báo cáo và Dữ liệu (RADS). Nhiều hệ thống đã được đề xuất và trong nhiều trường hợp được áp dụng rộng rãi. Bao gồm các hệ thống tiêu chuẩn hóa để báo cáo hình ảnh các cơ quan của cơ thể khác nhau, không phải lúc nào cũng tập trung vào mảng ung thư học (oncological disease). Các hệ thống này cũng giúp các bác sĩ hình ảnh báo cáo một cách có cấu trúc.

Các đánh giá nguy cơ (risk assessments) được cung cấp theo các thuật ngữ như “bình thường, normal” hoặc “âm tính, negative”, “lành tính, benign”, “có thể lành tính, probably benign” hoặc “nguy cơ trung bình, intermediate risk”, đến “chắc chắn ác tính, definitely malignant” hoặc “nguy cơ cao, high risk”. Các công cụ (tools) được cung cấp thông qua một loạt các sản phẩm(range of products) như thuật ngữ (lexicon), hệ thống phân tầng rủi ro (risk stratification system), tập bản đồ (atlas), thẻ nhớ (flash cards), mẫu báo cáo (report templates) và bạch thư (white papers, sách trắng hay bạch thư là một bản báo cáo hoặc bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền với mục đích giúp người đọc hiểu về một vấn đề, giải quyết một vấn đề hoặc ra một quyết định).

2. Danh sách (23 mục, cập nhật ngày 23/12/2020)

 1. AI-RADS: Artificial Intelligence-Thyroid Imaging Reporting and Data System
  AI-RADS: Hệ thống Báo cáo và Dữ liệu hình ảnh Trí tuệ nhân tạo-Tuyến giáp
 2. BI-RADS: Breast Imaging-Reporting and Data System
  BI-RADS: Hệ thống Báo cáo và Dữ liệu hình ảnh vú
 3. Brain Tumor-RADS: Brain Tumor-Reporting and Data System
  Brain Tumor-RADS: Hệ thống Báo cáo và Dữ liệu hình ảnh U não
 4. C-RADS: CT Colonography Reporting and Data System
  C-RADS: Hệ thống Báo cáo và Dữ liệu hình ảnh CT đại tràng
 5. CAC-DRS: Coronary Artery Calcium Data and Reporting System
  CAC-DRS: Hệ thống Báo cáo và Dữ liệu Vôi hóa động mạch vành (tên viết tắt là DRS thay cho RADS)
 6. CAD-RADS: Coronary Artery Disease-Imaging Reporting and Data System
  CAD-RADS: Hệ thống Báo cáo và Dữ liệu hình ảnh bệnh động mạch vành
 7. CO-RADS: COVID-19 Reporting and Data System
  CO-RADS: Hệ thống Báo cáo và Dữ liệu COVID-19
 8. COVID-RADS: COVID-19 Imaging Reporting and Data System
  COVID-RADS: Hệ thống Báo cáo và Dữ liệu hình ảnh COVID-19
 9. GI-RADS: Gynecologic Imaging-Reporting and Data System
  GI-RADS: Hệ thống Báo cáo và Dữ liệu hình ảnh phụ khoa
 10. HI-RADS: The Head Injury Imaging Reporting and Data System
  HI-RADS: Hệ thống Báo cáo và Dữ liệu hình ảnh Chấn thương Đầu
 11. LI-RADS: Liver Imaging-Reporting and Data System
  LI-RADS: Hệ thống Báo cáo và Dữ liệu hình ảnh Gan
 12. Lung-RADS: Lung Imaging-Reporting and Data System
  Lung-RADS: Hệ thống Báo cáo và Dữ liệu hình ảnh Phổi
 13. MET-RADS: Metastasis Reporting and Data System for Prostate Cancer
  MET-RADS: Hệ thống Báo cáo và Dữ liệu Di căn cho Ung thư Tuyến tiền liệt
 14. MSK-RADS: Musculoskeletal Reporting and Data System
  MSK-RADS: Hệ thống Báo cáo và Dữ liệu cơ xương khớp
 15. MY-RADS: Myeloma Response Assessment and Diagnosis System
  MY-RADS: Hệ thống Đánh giá và Chẩn đoán Đáp ứng U tủy
 16. NI-RADS: Head and Neck Imaging-Reporting and Data System
  NI-RADS: Hệ thống Báo cáo và Dữ liệu hình ảnh Đầu và Cổ
 17. O-RADS: Ovarian-Adnexal-Reporting and Data System
  O-RADS: Hệ thống Báo cáo và Dữ liệu Buồng trứng-Phần phụ
 18. PI-RADS: Prostate Imaging-Reporting and Data System
  PI-RADS: Hệ thống Báo cáo và Dữ liệu hình ảnh Tuyến tiền liệt
 19. PE-RADS: Pulmonary Embolism-Reporting and Data System
  PE-RADS: Hệ thống Báo cáo và Dữ liệu Thuyên tắc phổi
 20. RI-RADS: Reason for exam Imaging Reporting and Data System
  RI-RADS: Hệ thống Báo cáo và Dữ liệu Lý do Thăm khám
 21. TBI-RADS: Traumatic Brain Injury-Reporting and Data System
  TBI-RADS: Hệ thống Báo cáo và Dữ liệu Chấn thương Sọ não
 22. TI-RADS: Thyroid Imaging-Reporting and Data System
  TI-RADS: Hệ thống Báo cáo và Dữ liệu hình ảnh Tuyến giáp
 23. VI-RADS: Vesical Imaging-Reporting and Data System
  VI-RADS: Hệ thống Báo cáo và Dữ liệu hình ảnh Bàng quang

4. Atlas một vài hệ thống Báo cáo và Dữ liệu


Link: Here

5. Tài liệu tham khảo

 1. https://www.acr.org/Clinical-Resources/Reporting-and-Data-Systems
 2. https://radiopaedia.org/articles/reporting-and-data-systems-disambiguation

Viết một bình luận