Các buồng tim (The cardiac chambers)

1. Giới thiệu Hình ảnh bốn buồng bất thường trên siêu âm có mối liên quan cao với bệnh tim bẩm sinh, việc hiểu được mối quan hệ không gian và giải phẫu của các buồng tim là những bước tiên quyết cần thiết để đánh giá siêu âm tim thai. Các buồng tim khác … Đọc tiếp

Giải phẫu CT tim (Cardiac CT anatomy)

1. Giải phẫu theo trục tim CT tim có kích hoạt ECG mang lại chất lượng hình ảnh tốt về tim hơn khi so sánh với CT được thực hiện cho các mục đích khác. Như trong bất kỳ lĩnh vực CĐHA nào khác, việc phân tích các hình ảnh thu được đòi hỏi một … Đọc tiếp