Các mạch máu lớn (The great vessels)

1. Giới thiệu Hình ảnh các mạch máu lớn được coi là một phần của siêu âm sản khoa cơ bản và hiện đã được đưa vào trong tất cả các hướng dẫn sàng lọc về chủ đề này. Hiểu biết tốt về mối quan hệ giải phẫu của các mạch máu lớn và các … Đọc tiếp

Các buồng tim (The cardiac chambers)

1. Giới thiệu Hình ảnh bốn buồng bất thường trên siêu âm có mối liên quan cao với bệnh tim bẩm sinh, việc hiểu được mối quan hệ không gian và giải phẫu của các buồng tim là những bước tiên quyết cần thiết để đánh giá siêu âm tim thai. Các buồng tim khác … Đọc tiếp

Hướng dẫn siêu âm tim thai (Guidelines for fetal cardiac imaging)

1. Giới thiệu Bệnh tim bẩm sinh là một trong những dị tật bẩm sinh phổ biến nhất với tỷ lệ mắc khoảng 8:1000 ca sinh sống. Chẩn đoán trước sinh bệnh tim bẩm sinh theo truyền thống được thực hiện bằng cách kiểm tra siêu âm thai trong tam cá nguyệt thứ hai và … Đọc tiếp

Giải phẫu tim (Cardiac anatomy)

1. Giới thiệu Để có thể diễn giải chính xác hình ảnh tim thai qua siêu âm, cần phải có hiểu biết đầy đủ về giải phẫu tim thai. Tim là một cơ quan giải phẫu phức tạp; và khi trong bào thai, nó có kích thước nhỏ đến mức khiến cho việc giải thích … Đọc tiếp

Phôi học tim (Embryology of the Heart)

1. Giới thiệu Nắm được một số kiến thức cơ bản về sự hình thành phôi tim (some basic knowledge on cardiac embryogenesis) có thể giúp người đọc hiểu hơn về các phổ dị tật tim thai (spectrum of fetal cardiac malformations). Trong 30 năm qua, kiến thức về phôi học của tim người đã … Đọc tiếp

Các khía cạnh di truyền của bệnh tim bẩm sinh (Genetic aspects of congenital heart disease)

1. Giới thiệu Trong gần bốn thập kỷ, bệnh tim bẩm sinh chỉ có thể được đánh giá di truyền bằng xét nghiệm kiểu hình nhân thông thường (conventional karyotyping), chủ yếu cho thấy các bất thường về số lượng nhiễm sắc thể (ví dụ: trisomy 21) và bằng cách mô tả các tình trạng … Đọc tiếp

Dịch tễ học bệnh tim bẩm sinh (Epidemiology of congenital heart disease)

1. Tần suất bệnh tim bẩm sinh (Incidence of congenital heart disease) Bệnh tim bẩm sinh là những bất thường bẩm sinh nghiêm trọng phổ biến nhất vì nó chiếm hơn một nửa số ca tử vong do bất thường bẩm sinh ở trẻ em. Bệnh tim bẩm sinh dẫn đến gia tăng chi phí … Đọc tiếp