Giải phẫu CT tim (Cardiac CT anatomy)

1. Giải phẫu theo trục tim CT tim có kích hoạt ECG mang lại chất lượng hình ảnh tốt về tim hơn khi so sánh với CT được thực hiện cho các mục đích khác. Như trong bất kỳ lĩnh vực CĐHA nào khác, việc phân tích các hình ảnh thu được đòi hỏi một … Đọc tiếp

Tụ máu nội thành động mạch chủ (Aortic intramural haematoma)

Hoàng Văn Trung 1. Khái niệm Máu tụ trong thành (IMH) xảy ra do chảy máu tự phát hoặc chấn thương của các mạch máu nuôi trong thành động mạch chủ, nó ở lớp áo giữa và làm lớp áo giữa yếu đi mà không làm rách nội mạc. Trái ngược với bóc tách động … Đọc tiếp