Đánh giá các chỉ số siêu âm thai

1. Tính tuổi thai (Pregnancy dating) Tính theo CRL (Fetal crown-rump length): CRL từ 30 đến 84 mm, tương ứng tuổi thai ừ 9w5d đến 14w1d. Tính theo HC (Fetal head circumference): HC từ 100 đến 280 mm, tương ứng tuổi thai từ 13w3d đến 29w5d. Tính theo ngày đầu của kỳ kinh cuối (First … Đọc tiếp

Giải phẫu tim (Cardiac anatomy)

1. Giới thiệu Để có thể diễn giải chính xác hình ảnh tim thai qua siêu âm, cần phải có hiểu biết đầy đủ về giải phẫu tim thai. Tim là một cơ quan giải phẫu phức tạp; và khi trong bào thai, nó có kích thước nhỏ đến mức khiến cho việc giải thích … Đọc tiếp

Phôi học tim (Embryology of the Heart)

1. Giới thiệu Nắm được một số kiến thức cơ bản về sự hình thành phôi tim (some basic knowledge on cardiac embryogenesis) có thể giúp người đọc hiểu hơn về các phổ dị tật tim thai (spectrum of fetal cardiac malformations). Trong 30 năm qua, kiến thức về phôi học của tim người đã … Đọc tiếp

Các khía cạnh di truyền của bệnh tim bẩm sinh (Genetic aspects of congenital heart disease)

1. Giới thiệu Trong gần bốn thập kỷ, bệnh tim bẩm sinh chỉ có thể được đánh giá di truyền bằng xét nghiệm kiểu hình nhân thông thường (conventional karyotyping), chủ yếu cho thấy các bất thường về số lượng nhiễm sắc thể (ví dụ: trisomy 21) và bằng cách mô tả các tình trạng … Đọc tiếp

Bảo vệ: Chẩn đoán và xử lý sốc phản vệ thuốc tương phản (Diagnosis and management of anaphylaxis to contrast media)

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.