Hệ thống tĩnh mạch (The venous system)

1. Giới thiệu Đánh giá siêu âm hệ thống tĩnh mạch thai nhi đã có những tiến bộ đáng kể trong 20 năm qua kể từ công trình tiên phong về ống tĩnh mạch (DV, ductus venosus) của Kiserud et al. Sự phát triển của đầu dò siêu âm độ phân giải cao, việc sử … Đọc tiếp