Tụ máu dưới màng cứng gây thoát vị não dưới liềm

Kỹ thuật: CLVT sọ não mặt phẳng axial ngang mức não thất bên.

Mô tả: Liềm tụ máu dưới màng cứng tăng tỷ trọng không đồng nhất bán cầu não phải, khối máu tụ này vượt qua các đường khớp sọ, gây hiệu ứng choán chỗ chèn ép não thất bên bên phải, di lệch đường giữa sang trái (có thể hồi đai đã bị thoát vị dưới liềm đại não, biểu hiện là di lệch đường giữa, não thất cùng bên bị ép, não thất bên đối diện rộng ra do lỗ Monro bị ép).

Chẩn đoán: Tụ máu dưới màng cứng bán cầu não phải giai đoạn cấp (Acute subdural haemorrhage), gây thoát vị não dưới liềm (Subfalcine herniation).


Sơ lược giải phẫu thùy viền: Thuỳ viền là vùng não vây quanh thể trai và gian não.  Gồm 3 phần: hồi đai, hồi hải mã, vùng dưới trai

–     Hồi đai bao quanh mặt lưng thể trai, ngăn cách với mặt trong thuỳ trán bởi rãnh đai, với mặt trong thuỳ đỉnh bởi rãnh dưới đỉnh.

–     Hồi hải mã: ngăn cách với mặt dưới thuỳ thái dương bằng rãnh bên phụ. Đầu trước cong lại gọi là móc.

–     Vùng dưới trai: vùng vỏ não nằm ngay dưới mỏ thể trai.

Giải phẫu hồi đai (Cingulate gyrus)

Sơ đồ thoát vị não

Thoát vị não dưới liềm (Subfalcine herniation)

Viết một bình luận