U XƯƠNG (OSTEOMA)

Kỹ thuật: CLVT sọ não mặt phẳng axial, cửa sổ xương, ngang qua trần hốc mắt. (Hai mũi tên là rãnh khớp ranh giới giữa xương trán, đỉnh, chẩm). Mô tả: Vị trí trần hốc mắt bên phải (vùng trán – đỉnh – thái dương) có khối choán chỗ tỷ trọng xương khá đồng nhất, liên tục với xương trán … Đọc tiếp