U XƯƠNG (OSTEOMA)

Kỹ thuật: CLVT sọ não mặt phẳng axial, cửa sổ xương, ngang qua trần hốc mắt. (Hai mũi tên là rãnh khớp ranh giới giữa xương trán, đỉnh, chẩm).

Mô tả: Vị trí trần hốc mắt bên phải (vùng trán – đỉnh – thái dương) có khối choán chỗ tỷ trọng xương khá đồng nhất, liên tục với xương trán và đỉnh bên phải, bờ kém đều giới hạn rõ, phát triển chèn ép các cấu trúc lân cận.

Chẩn đoán: Osteoma (U xương).

Phân biệt: Fibrous dysplasia (Loạn sản xơ).

Viết một bình luận