Công cụ tìm kiếm thông tin x quang

Nguồn: https://bsxqtuan.wordpress.com

Có hai công cụ tìm kiếm nhanh thông tin X quang rất tiện dụng đã giới thiệu với một số bạn trẻ (nội trú, cao học, chuyên khoa và sơ bộ) đó là: ARRS Goldminer (http://goldminer.arrs.org) và Yottalook (www.yottalook.com) .

Cách tìm: điền tên bệnh – kỹ thuật hoặc kỹ thuật – tên bệnh (đối kỹ thuật viên) vào cửa sổ tìm kiếm.

Kết quả tìm kiếm: 

– Hiển thị hình ảnh trong hàng trăm tạp chí Xquang có bình duyệt (peer review) hoặc ca bệnh đã qua kiểm tra. Người tìm kiếm có thể nhanh chóng tìm hình ảnh và thông tin trong các địa chỉ hoặc tạp chí tin cậy. 

– Yottalook còn cho các thông tin từ ebook, web… cho nên nhiều khi bạn thấy có quá nhiều kết quả. Hơn nữa, các nguồn thông tin không qua bình duyệt này người ta coi là grey literature, tạm gọi là “y văn xám” vì độ tin cậy của chúng khó kiểm chứng.

Có bạn hỏi nên chọn thông tin từ nguồn nào đây: bài báo, sách, hay web? 

Nói chung, original paper (bài báo gốc) hoặc systematic review (tổng quan hệ thống) “tốt” hơn sách hoặc các bài narrative review (tổng quan tường thuật).

PS: Có thể tìm hiểu thêm về ARRS Goldminer trong bài sau AJR June 2007 vol. 188 no. 6 1475-1478:

Viết một bình luận