Danh mục tạp chí được tính điểm nghiên cứu khoa học (năm 2016 và năm 2017)

Tạp chí được Hội đồng Chức danh GSNN tính điểm – Năm 2016

Danh muc tap chi HDCDGSNN-2016 – cdhainfo


Tạp chí được Hội đồng Chức danh GSNN tính điểm – Năm 2017

Danh muc tap chi HDCDGSNN-2017 – cdhainfo


Danh mục tạp chí quốc tế có uy tín là các tạp chí thuộc danh mục sau đây (Tham khảo):

– Danh mục tạp chí ISI của Viện Thông tin Khoa học Hoa Kỳ bao gồm: SCI (Science Citation Index), SCIE (Science Citation Index Expanded), SSCI (Social Sciences Citation Index) và A & HCI (Arts & Humanities Citation Index). Địa chỉ tra cứu danh mục thuộc tạp chí ISI: http://mjl.clarivate.com

– Tạp chí chuyên ngành quốc tế uy tín thuộc cơ sở dữ liệu Scopus của Nhà xuất bản Elsevier, Hà Lan. Scopus được xây dựng từ tháng 11 năm 2004, dành cho thuê bao trực tuyến, có trả phí. Đó là một cơ sở dữ liệu thư mục chứa bản tóm tắt và trích dẫn các bài báo khoa học. Scopus có chứa 57 triệu bản tóm tắt, gần 22.000 danh mục từ hơn 5.000 nhà xuất bản, trong đó hơn 30.000 là Tạp chí đánh giá chuyên ngành trong Khoa học, Kỹ thuật, Y tế, Xã hội, Nghệ thuật và Nhân văn. Để được liệt kê vào danh sách Scopus, các tạp chí cũng được lựa chọn nghiêm ngặt. Số lượng tạp chí nằm trong Scopus gần gấp đôi số lượng nằm trong ISI, nhưng không bao gồm tất cả mà chỉ chứa khoảng 70% số lượng của ISI. Tuy nhiên, nguồn Scopus chỉ bao gồm các bài báo xuất bản từ năm 1995 trở lại đây. Cách đánh giá chất lượng các tạp chí của Scopus cũng dựa vào chỉ số ảnh hưởng IF, nhưng nội dung website của Scopus (http://www.scopus.com) rất tiện ích khi sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ tra cứu tài liệu đến đánh giá tình hình nghiên cứu khoa học của các cá nhân và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu. Danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc danh mục Scopus: https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content

– Các Tạp chí của các Nhà xuất bản có uy tín trên thế giới như: Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, Taylor&Francis, Sage, Oxford University Press, Cambridge University Press, Emerald, Macmillan Publisher, Inderscience Publishers, Edward Elgar Publishing.

 

 

 

Viết một bình luận