U vùng yên và quanh yên (Sella and parasellar tumors)

Bài tổng quan này trình bày một cách tiếp cận có hệ thống để chẩn đoán phân biệt các khối tuyến yên và trên yên, cùng sơ lược điều trị.

U não (Brain tumor)

1. Giới thiệu Khi phân tích khối u não tiềm ẩn, có rất nhiều câu hỏi cần được trả lời. Vì các khối u khác nhau xảy ra ở các nhóm tuổi khác nhau, trước tiên chúng ta cần biết tuổi của bệnh nhân. Tiếp theo, chúng ta cần phải biết vị trí của thương … Đọc tiếp