Bệnh lý động mạch gan (Hepatic artery pathologies)

1. Giới thiệu Động mạch gan có thể liên quan đến nhiều tình trạng bệnh và bệnh lý. CT đa dãy (MDCT) ngày nay cho phép chụp động mạch gan chất lượng cao bằng cách sử dụng hình ảnh kết xuất theo trục, MIP và thể tích. Bài viết này minh họa các phát hiện … Đọc tiếp

U vùng yên và quanh yên (Sella and parasellar tumors)

Bài tổng quan này trình bày một cách tiếp cận có hệ thống để chẩn đoán phân biệt các khối tuyến yên và trên yên, cùng sơ lược điều trị.