U não (Brain tumor)

1. Giới thiệu Khi phân tích khối u não tiềm ẩn, có rất nhiều câu hỏi cần được trả lời. Vì các khối u khác nhau xảy ra ở các nhóm tuổi khác nhau, trước tiên chúng ta cần biết tuổi của bệnh nhân. Tiếp theo, chúng ta cần phải biết vị trí của thương … Đọc tiếp