Bệnh lý động mạch gan (Hepatic artery pathologies)

1. Giới thiệu Động mạch gan có thể liên quan đến nhiều tình trạng bệnh và bệnh lý. CT đa dãy (MDCT) ngày nay cho phép chụp động mạch gan chất lượng cao bằng cách sử dụng hình ảnh kết xuất theo trục, MIP và thể tích. Bài viết này minh họa các phát hiện … Đọc tiếp