U thần kinh (Neurinoma)

Kỹ thuật: CHT cột sống cổ chuỗi xung T2W mặt phẳng sagittal.

Mô tả: Đoạn tủy cổ ngang mức đốt sống C5, có hình ảnh vùng giảm tín hiệu không đồng nhất, bờ đều giới hạn rõ.

Chẩn đoán: U thần kinh = Neurinoma.

Phân biệt:  U (u màng nội tủy, lymphoma, di căn, u thần kinh hạch), viêm,  nhồi máu, viêm tủy sau xạ trị.

Viết một bình luận