U nhầy nhú màng nội tủy (Myxopapillary ependymoma)

Trong khi hầu hết các khối màng nội tủy biểu hiện biểu hiện dưới dạng một khối u trong não thất hoặc trong tủy, u nhầy nhú màng nội tủy (grade I theo WHO) là độc nhất ở chỗ nó thường biểu hiện dưới dạng khối ngoài tủy trong màng cứng (intradural extramedullary mass). Nó được cho là phát sinh từ các tế bào ống nội tủy (ependymal cells) ở dây tận cùng (filum terminale) và là khối u nguyên phát phổ biến ở nón tủy (conus medullaris) và chùm đuôi ngựa (cauda equina), chủ yếu ảnh hưởng đến người trẻ và trung niên (tuổi trung bình khoảng 36 tuổi). Thuật ngữ nhầy nhú (myxopapillary) đề cập đến các ống nhầy trong suốt rải rác khi phân tích mô bệnh học (tương quan với cường độ tín hiệu cao trên MRI chuỗi xung T2W và bề mặt sáng bóng khi phân tích mẫu mô bệnh học đại thể) và sự sắp xếp nhú của các tế bào khối u xung quanh lõi mạch máu, còn gọi là hình xắp xếp giả hoa quanh mạch (perivascular pseudorosettes).

Hình 1. Bệnh chủ yếu ảnh hưởng đến người trẻ và trung niên (tuổi trung bình khoảng 36 tuổi) biểu hiện lâm sàng với hội chứng chùm đuôi ngựa. MRI cho thấy khối hình thoi với tín hiệu cao không đồng nhất trên chuỗi xung T2W nằm chủ yếu ở nón tủy và chùm đuôi ngựa. Mô học đại thể với bề ngoài sáng bóng; mô học vi thể với hình sắp xếp như bông hoa hồng.

Tài liệu tham khảo

Frazier, Aletta Ann (2019). Myxopapillary Ependymoma. RadioGraphics, 39(2), 467–467. doi:10.1148/rg.2019184014

Viết một bình luận