Đường Swischuk trong giả trượt đốt sống cổ (Swischuk line in pseudosubluxation of the cervical spine)

-Trong một vài trường hợp trên phim Xquang cột sống cổ nghiêng có thể thấy hiện tượng sai khớp hay trượt nhẹ giữa đốt C2/3 hoặc C3/4. Lúc này, đường Swischuk (Swischuk line) hữu ích trong việc phân biệt trượt ra trước bệnh lý của cột sống cổ (pathological anterior displacement of the cervical spine) so với trượt sinh lý của cột sống cổ (physiological displacement of the cervical spine) – còn được gọi là giả trượt (pseudosubluxation).

-Giả trượt đốt sống cổ (pseudosubluxation of the cervical spine) là sự dịch chuyển sinh lý ra phía trước của C2 so với C3. Nó thường gặp ở trẻ em <7 tuổi, và ít xuất hiện hơn ở trẻ lớn hơn. Ít thường xuyên hơn nó được nhìn thấy ở C3 so với C4. Nó rõ ràng hơn ở độ uốn và có ý nghĩa lâm sàng vì nó có thể bị nhầm lẫn với chấn thương cổ tử cung. Dây chằng chưa trưởng thành lỏng lẻo được coi là nguyên nhân của hiện tượng này.

-Đường Swischuk được vẽ từ mặt trước của cung sau C1 (anterior aspect of posterior arch of C1) tới mặt trước của cung sau C3 (anterior aspect of posterior arch of C3).

-Mặt trước của cung sau C2 (anterior aspect of posterior arch of C2) phải nằm trong khoảng dưới 2mm của đường này:

  • Nếu lệch dưới 2mm: phù hợp với hiện tượng giả trượt (pseudosubluxation), nhưng chỉ điều này là không đủ để loại trừ gãy xương treo cổ (Hangman’s Fracture).
  • Nếu lệch hơn 2mm: phù hợp với trượt đốt sống thực sự.


Hình 1. Cách xác định giả trượt và trượt thực sự đốt sống cổ.

Gãy Hangman (Hangman's Fracture) là gì?

Gãy Hangman được định nghĩa là gãy xương hai bên ở phần gian khớp, mảnh hoặc cuống sống của đốt sống trục C2. Nó thường thấy với những người cố gắng treo cổ tự tử nhưng cũng xảy ra trong thể thao,  tai nạn cơ giới, ngã, lặn. Đây là loại gãy phổ biến thứ hai của đốt sống C2 sau gãy mỏm răng và hầu như luôn ổn định mà không cần can thiệp phẫu thuật. Gãy do một lực tác động quá lớn lên các đốt sống trên và đặc biệt là đốt trục. Có nhiều hệ thống phân loại cho gãy Hangman; tuy nhiên, hệ thống phân loại của Effendi và cộng sự và hệ thống phân loại Levine và Edwards được sử dụng rộng rãi nhất. Điều trị bảo tồn bằng cách cố định hoặc có thể xem xét phẫu thuật.


Hình 2. Hệ thống phân loại của Effendi et al.


Hình 3. Hệ thống phân loại của Levine và Edwards.

[collapse]

Tham khảo:

  • Li XF, Dai LY, Lu H, Chen XD. A systematic review of the management of hangman’s fractures. Eur Spine J. 2006 Mar;15(3):257-69. doi: 10.1007/s00586-005-0918-2. Epub 2005 Oct 19. PMID: 16235100; PMCID: PMC3489291.
  • https://radiopaedia.org/articles/pseudosubluxation-of-the-cervical-spine?lang=gb
  • https://radiopaedia.org/articles/swischuk-line?lang=gb

Viết một bình luận