Nhận diện nano chip túi ngực và khuyên ngực


Thiết bị nhận dạng vô tuyến cấy ghép siêu nhỏ (Implantable radio-frequency identification devices micro transponders), gọi tắt là nano chip của túi ngực. Nó bao gồm một bo mạch tích hợp dành riêng cho ứng dụng của máy nhận diện và một lõi ferrite / ăngten đồng, được chứa trong một ống thủy tinh tương thích sinh học kín (2×9 mm). Nano chip tự động phát sóng radio cùng tần số với thiết bị nhận diện cầm tay. Mục đích là kiểm tra chất lượng y tế và nguồn gốc sản phẩm. Cần phân biệt với các dị vật trong và ngoài cơ thể, vật liệu trang trí gắn vào quần áo, áo ngực phụ nữ, hoặc khuyên ngực.

Tham khảo: 

  • Nelson MT, Brattain KA, Williams JM (2018) Does Electronic Identification Enablement for Silicone Gel Implants Impact Patient Safety? J Surg Open Access 4(1): dx.doi.org/10.16966/2470-0991.162
  • Lelikov.com/news/esthetics-news/implanty-motiva
  • Imgur.com/gallery

 

Viết một bình luận