Các thiết bị tim mạch trên phim xquang ngực (Cardiovascular devices on chest x-ray)

1. Máy tạo nhịp (Pacemakers) Có hai loại thiết bị dẫn truyền tim (cardiac conduction devices): (1) Máy tạo nhịp tim (pacemakers) giúp điều chỉnh nhịp tim khi nhịp tim chậm (bradycardia). (2) Máy khử rung tim (inplantable cardioverter-defibrillators) có khả năng khử rung tim để ngăn ngừa ngừng tim. Hình 1. Máy tạo nhịp … Đọc tiếp