Các thiết bị tim mạch trên phim xquang ngực (Cardiovascular devices on chest x-ray)

1. Máy tạo nhịp (Pacemakers) Có hai loại thiết bị dẫn truyền tim (cardiac conduction devices): (1) Máy tạo nhịp tim (pacemakers) giúp điều chỉnh nhịp tim khi nhịp tim chậm (bradycardia). (2) Máy khử rung tim (inplantable cardioverter-defibrillators) có khả năng khử rung tim để ngăn ngừa ngừng tim. Hình 1. Máy tạo nhịp … Đọc tiếp

Siêu âm đánh giá ống động mạch ở trẻ sơ sinh non tháng (Echocardiographic evaluation of patent ductus arteriosus in preterm infants)

BS. Hoàng Văn Trung 1. Tóm tắt Còn ống động mạch (Patent ductus arteriosus – PDA) là một phần tình trạng bệnh điển hình của trẻ non tháng, với tỷ lệ mắc bệnh cao 80-90% ở trẻ nhẹ cân khi sinh trước 26 tuần tuổi thai. Trong khi ống động mạch có khả năng tự … Đọc tiếp