Hình ảnh học túi ngực (Imaging of breast implants)

1. Giới thiệu 1.1. Vị trí và loại túi ngực Phẫu thuật nâng ngực là quy trình phẫu thuật thẩm mỹ phổ biến nhất trên toàn thế giới. Số lượng phụ nữ đặt túi ngực để nâng hoặc tái tạo ngực ngày càng tăng. Nguy cơ vỡ tăng theo tuổi của túi ngực và có … Đọc tiếp

Kỹ thuật và định vị tổn thương trên phim nhũ ảnh

Hoàng văn Trung 1. Kỹ thuật chụp nhũ ảnh 2. Tiêu chuẩn phim nhũ ảnh 3. Những sai lầm và ảnh giả 4. Hướng dẫn định vị trên phim nhũ ảnh 5. TEST 6. Tham khảo