Đảo ngược dòng chảy cuối tâm trương của động mạch não giữa

Hình 1. Đảo ngược dòng chảy tâm trương trong động mạch não giữa.

Đánh giá Doppler động mạch não giữa hiện tại được thực hiện một cách thường quy để đánh giá sức khỏe của thai nhi khi siêu âm. Ở thai nhi thiếu oxy, mạch máu não giãn ra, dẫn đến PI động mạch não giữa giảm. Ở trẻ <32 tuần nhỏ so với tuổi thai, Doppler động mạch não giữa có độ chính xác hạn chế trong dự đoán nhiễm toan máu khi không có giá trị Doppler khác bất thường. Ở trẻ đủ tháng có Doppler động mạch rốn bình thường, Doppler MCA bất thường (PI < 5%) có giá trị dự đoán nhiễm toan khi sinh ở mức trung bình và nên được sử dụng để dự đoán thời điểm sinh.

Đảo ngược dòng chảy cuối tâm trương của động mạch não giữa được cho là xảy ra do tăng áp lực trong não. Điều này thường xảy ra do áp suất chuyển dịch đầu dò quá mức dẫn đến hiện tượng đảo ngược dòng chảy tạm thời và sẽ nhanh chóng khắc phục sau khi điều chỉnh lại đầu dò.

Đảo ngược dòng chảy cuối tâm trương của động mạch não giữa dai dẳng rất hiếm gặp và rất ít trường hợp được báo cáo trong y văn. Những trường hợp này có liên quan đến tình trạng thai nhi chậm phát triển, thiếu máu, xuất huyết não thất, và dị tật gan hiếm gặp, có khả năng gây tăng áp lực trong não và dẫn đến đảo ngược dòng chảy cuối tâm trương của động mạch não giữa dải dẳng trên siêu âm. Tất cả các trường hợp được ghi nhận đều dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là thai nhi hoặc trẻ sơ sinh bị tử vong và tàn tật. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận biết sớm đảo ngược dòng chảy cuối tâm trương của động mạch não giữa dải dẳng trên siêu âm và yêu cầu theo dõi thai nhi chặt chẽ hoặc sinh khẩn cấp.

Nguồn: Brownfoot FC, Cluver CA, Walker SP. Persistent reversed end diastolic flow in the fetal middle cerebral artery: an ominous finding. Ultrasound. 2015 Aug;23(3):186-9. doi: 10.1177/1742271X15587600. Epub 2015 May 27. PMID: 27433256; PMCID: PMC4760589.

Viết một bình luận