NANG CẠNH SỤN CHÊM (PARAMENISCAL CYST)

1. Case 1

Bệnh nhân nam 25 tuổi sưng đau vùng sau trong gối phải.
Dưới đây là các hình ảnh chuỗi xung PD FS khớp gối phải mặt cắt sagittal, coronal và axial. MRI cho thấy một cấu trúc dạng dịch ở mặt sau trong khớp gối phải, bên cạnh sừng sau sụn chêm trong, kích thước #26x20mm.

Đường rách sừng sau sụn chêm trong
Nang cạnh đường rách sụn chêm trong
Nang cạnh sụn chêm
Dịch cạnh đường rách sụn chêm
Nang cạnh sụn chêm trong
Nang cạnh sụn chêm trong
Nang cạnh sụn chêm trong

 

Kết luận: Nang cạnh sụn chêm (Parameniscal cyst)

2. Case 2

Dưới đây là các hình ảnh MRI của bệnh nhân có nang cạnh sụn chêm thứ phát sau rách sụn chêm trong. Cho thấy một cấu trúc dạng nang ở cạnh dưới trong sụn chêm trong.

T1 coronal
T2 FS coronal
PD FS coronal
T1 axial
T2 FS axial

 

Kết luận: Nang cạnh sụn chêm (Parameniscal cyst)

Tham khảo: https://radiopaedia.org/

Viết một bình luận