VAN NIỆU ĐẠO SAU (POSTERIOR URETHRAL VALVE)

Mẹ khoảng 25 tuổi, siêu âm thai lúc khoảng 27 tuần.

Đây là các hình ảnh siêu âm

Thận ứ nước, kèm dịch quanh thận phía sau bên
Bàng quang cắt ngang và 2 động mạch rốn
Bàng quang xuất hiện hình lỗ khóa khi cắt trục dài. Có 2 phần nối tiếp nhau: phần to là bàng quang, phần nhỏ là phần niệu đạo giãn.
Bàng quang xuất hiện hình lỗ khóa khi cắt trục dài
Thận ứ nước kèm dịch quanh thận
Thận ứ nước kèm dịch quanh thận
Thận ứ nước (hydronephrosis) và tụ dịch quanh thận
Thận ứ nước (hydronephrosis) và tụ dịch quanh thận (perinephric collection)
Thận ứ nước (hydronephrosis) và tụ dịch quanh thận (perinephric collection)
Tụ dịch quanh thận (perinephric collection) kích thước 38x19mm
Thận ứ nước và tụ dịch quanh thận
Các chỉ số đo của thai: 27 tuần 2 ngày (góc trên), cân nặng 631gram, tuy nhiên các số đo khác của thai hơi thấp so với 27 tuần

[collapse]

Sau đó bé sinh ra ở bệnh viện và tử vong lúc 3 tháng tuổi.

Sau đây là hình ảnh minh họa dấu hiệu lỗ khóa và Xquang van niệu đạo sau

Keyhole sign (posterior urethral valves) Dấu hiệu lỗ khóa (van niệu đạo sau)
Hình ảnh Xquang van niệu đạo sau, phần to là bàng quang, phần nhỏ là niệu đạo

[collapse]

Tham khảo: https://radiopaedia.org

 

Viết một bình luận