Chuột phúc mạc (Peritoneal mice)

1. Định nghĩa

Chuột phúc mạc (peritoneal loose bodies or peritoneal mice) là những mảnh mô hoại tử vôi hóa được tìm thấy trong ổ phúc mạc. Chúng thường có kích thước nhỏ từ 0.5 đến 2.5 cm, hiếm nhưng chúng có thể có kích thước lớn từ 5 đến 10 cm.

2. Cơ chế hình thành

Chúng được hình thành do bờm mỡ đại tràng có cuống hẹp dễ bị xoắn và hoại tử, sau đó xơ vôi hóa, đứt rời và giải phóng vào khoang phúc mạc.

3. Lâm sàng và hình ảnh

Chúng thường không có triệu chứng. Chúng có liên quan đến bí tiểu hoặc tắc ruột, tuy rất hiếm.

Trên CT chúng biểu hiện với khối mô mềm với trung tâm bị vôi hóa; khối di động theo trọng lực.


Hình 1. Tình cờ phát hiện thấy hai cấu trúc nhỏ với tỷ trọng mô mềm trung tâm và vôi hóa ngoại vi ở khung chậu gần với đại tràng sigma nhưng không dính liền với nó. Chúng có thể đại diện cho bệnh viêm bờm mỡ cũ – old epiploic appendagitis (chuột phúc mạc – peritoneal mice). Link gốc

4. Điều trị

Nếu có triệu chứng, có thể yêu cầu phẫu thuật lấy bỏ.

5. Nguồn

https://radiopaedia.org/articles/peritoneal-loose-body

Viết một bình luận