Mặt cắt ba mạch máu-khí quản (The three-vessel-trachea view)

1. Giới thiệu Đánh giá siêu âm các mạch máu ở phần trên ngực của thai nhi theo các mặt phẳng axial được mô tả lần đầu tiên vào giữa những năm 1980 và đầu những năm 1990. Sự đóng góp đáng kể của các mặt phẳng axial này vào việc đánh giá toàn diện … Đọc tiếp