Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh học nhồi máu đồi thị (Clinical and neuroimaging findings in thalamic territory infarctions)

Tóm tắt Đồi thị (thalamus) là một phần của não trung gian (diencephalon), hội tụ nhiều kết nối giữa các cấu trúc não trước và vỏ não. Nó có nhiều chức năng quan trọng như một trung tâm chuyển tiếp giữa vỏ não và các vùng dưới vỏ (cerebral cortex and the subcortical regions), đặc … Đọc tiếp

Nhồi máu đồi thị do huyết khối tĩnh mạch não trong một bên

1. Trình bày hai trường hợp Case 1: Một phụ nữ 63 tuổi bị rối loạn vận ngôn (dysarthria) và liệt nửa người bên phải (right hemiparesis). Bệnh nhân không có các triệu chứng về thay đổi tình trạng tinh thần (altered mental status), đau đầu (headache), buồn nôn (nausea) hoặc thay đổi thị lực … Đọc tiếp