MRI PHỨC HỢP DÂY CHẰNG BÊN KHUỶU TAY (MRI OF COLLATERAL LIGAMENT COMPLEX OF THE ELBOW)

Thuật ngữ (terminology) MRI = Magnetic resonance imaging = Cộng hưởng từMR arthrography = Magnetic resonance arthrography = Cộng hưởng từ khớpAL = Annular ligament = Dây chằng vòngMLC = Medial collateral ligament = Dây chằng bên trongLCL = Lateral collateral ligament = Dây chằng bên ngoàiLUCL = Lateral ulnar collateral ligament = Dây chằng … Đọc tiếp