DOPPLER TĨNH MẠCH GAN (DOPPLER OF THE HEPATIC VEINS)

BS. Hoàng Văn Trung Nguồn RadioGraphics: http://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/rg.297095715 1. Giới thiệu (Introduction) Siêu âm Doppler Duplex là một phần cơ bản của quá trình siêu âm khám xét toàn bộ gan. Sự diễn giải chính xác phổ Doppler từ các tĩnh mạch gan rất có giá trị, vì nó phản ánh sinh lý học quan trọng … Đọc tiếp