DI CĂN HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG (CENTRAL NERVOUS SYSTEM METASTASIS)

Hoàng Văn Trung Tóm tắtDi căn nội sọ là những khối u của hệ thần kinh trung ương phổ biến nhất. Nhận định trên MRI phải bao gồm các hình ảnh T1W không và có tiêm thuốc tương phản và các hình ảnh T2/FLAIR. Chúng thường xuất hiện dưới dạng nhiều tổn thương với ngấm … Đọc tiếp