U MÁU THỂ HANG (CAVERNOMA)

Case:

– Bệnh nhân nam 46 tuổi vào viện vì đau đầu. Được chụp MRI sọ não.

– Hình ảnh MRI cho thấy tổn thương ở thùy đỉnh phải. Tăng tín hiệu nhẹ không đồng nhất trên T1. Tăng tín hiệu trung tâm tổn thương trên T2 và FLAIR, có viền tín hiệu thấp bao quanh. Tín hiệu thấp đồng nhất trên T2*. Có vài hình ảnh tín hiệu mạch máu dẫn lưu phía ngoại vi.

– Không thấy phù xung quanh tổn thương (nên loại trừ xuất huyết mới).

– Ngoài ra trên xung T2* còn có vài nốt nhỏ tín hiệu thấp rải rác ở thùy đỉnh, đây là những nốt dị dạng mạch máu nhỏ.

Hình ảnh MRI cho thấy tổn thương ở thùy đỉnh phải. Tăng tín hiệu nhẹ không đồng nhất trên T1. Tăng tín hiệu trung tâm tổn thương trên T2 và FLAIR, có viền tín hiệu thấp bao quanh. Tín hiệu thấp đồng nhất trên T2*. ADC có tín hiệu cao cho thấy tăng hạn chế khuếch tán. DWI có tín hiệu thấp vì tăng hạn chế khuếch tán và tín hiệu thấp do xảo ảnh thời gian T2*.

Tổn thương tăng tín hiệu trung tâm tổn thương trên T2, có viền tín hiệu thấp bao quanh. Có vài hình ảnh tín hiệu mạch máu dẫn lưu phía ngoại vi. Không thấy phù xung quanh.

Tổn thương tăng tín hiệu trung tâm tổn thương trên T2, có viền tín hiệu thấp bao quanh. Tín hiệu thấp đồng nhất trên T2*. Có vài hình ảnh tín hiệu mạch máu dẫn lưu phía ngoại vi. Ngoài ra trên xung T2* còn có vài nốt nhỏ tín hiệu thấp rải rác ở thùy đỉnh, đây là những nốt dị dạng mạch máu nhỏ.

 

Sơ lược về Cavernoma:

Cavernoma còn được gọi là dị dạng mạch máu thể hang (cavernous malformation) hoặc u máu thể hang (cavernous angioma ).
Đây là một dị dạng mạch máu lưu lượng thấp lành tính có xu hướng chảy máu.
Khoảng 75% xảy ra dưới dạng tổn thương lẻ tẻ đơn độc (solitary sporadic lesions) và khoảng 10-30% phần trăm xảy ra dưới dạng nhiều tổn thương (multiple lesions). 
Cavernomas bao gồm các khoang có kích thước thay đổi chứa các sản phẩm của máu ở các giai đoạn khác nhau tạo ra hình ảnh giống như bỏng ngô (popcorn).
Một viền hemosiderin hoàn toàn bao quanh tổn thương, nhưng không phải khi có chảy máu gần đây (but not when there is a recent bleeding).
CT không cản quang có thể cho thấy một nốt tăng đậm độ (hyperdense nodule) hoặc vôi hóa (calcification), nhưng trong 50% trường hợp cavernomas sẽ bị che khuất (occult) trên CT.

Viết một bình luận