ATLAS CÁC XƯƠNG BÌNH THƯỜNG TRÊN XQUANG (ATLAS OF NORMAL BONES ON X-RAY)

A. Atlas các xương bình thường từ 1 tuổi đến 15 tuổi: 

 • Hand / Wrist (Bàn tay / Cổ tay)
 • Forearm (Cẳng tay)
 • Elbow (Khuỷu)
 • Humerus (Cánh tay)
 • Cervical Spine (Cột sống cổ)
 • Chest (Ngực)
 • Pelvis (Chậu)
 • Femur (Đùi)
 • Knee (Gối)
 • Tibia / Fibula (Chày / Mác)
 • Ankle (Cổ chân)
 • Foot (Bàn chân)

Link tra cứu: http://bones.getthediagnosis.org/

B. Atlas các xương bình thường và một vài bệnh lý:

 • Skull (Sọ)
 • Face (Mặt)
 • Orbits (Hốc mắt)
 • Eyes FB (Mắt)
 • Nasal (Mũi)
 • Mandible (Hàm)
 • Cervical Spine (Cột sống cổ)
 • Sternoclavicular Joint (Khớp ức đòn)
 • Sternum (Ức)
 • Clavical (Đòn)
 • Acromioclavicular joint (Khớp cùng đòn)
 • Scapula (Bả vai)
 • Shoulder (Vai)
 • Humerus (Cánh tay)
 • Elbow (Khuỷu tay)
 • Forearm (Cẳng tay)
 • Wrist (Cổ tay)
 • Hand (Bàn tay)
 • Fingers (Ngón tay)
 • Thumb (Ngón cái)
 • Ribs (Xương sườn)
 • Thoracic Spine (Cột sống ngực)
 • Lumbar Spine (Cột sống thắt lưng)
 • Sacrum and Coccyx (Cùng cụt)
 • Sacroiliac joints (Khớp cùng chậu)
 • Pelvis (Chậu)
 • Hip (Háng)
 • Femur (Đùi)
 • Knee (Gối)
 • Tibia / Fibula (Chày / Mác)
 • Ankle (Cổ chân)
 • Subtalar joint (Khớp dưới sên)
 • Heel (Gót)
 • Foot (Bàn chân)
 • Toes (Ngón chân)

Link tra cứu: http://bonepit.com

C. Atlas tuổi xương bàn tay (Hand bone age):

Download:  Link

Viết một bình luận